Sairauskassan historiaa

Finlaysonin Forssan tehtaitten sairauskassan vakuutustoiminnalla on pitkät perinteet. Vuonna 1859 kauppaneuvos Axel Wilhelm Wahren perusti Forssaan työläisille säästöpankin ja sairaskassan.  Säästökirjat tilattiin 25.3.1859 Hämeenlinnasta ja samaan kirjaan painettiin Forssan Tehtaan Säästörahaston ja Waiwaishoidon Säännöt. Pankkitoiminta alkoi 13.10.1860 ja se lakkautettiin vuonna 1925. Sairauskassan toiminta on jatkunut Forssassa yli 150 vuotta.

Säästörahaston tarkoitus sääntöjen mukaan oli:
Tällä laitoksella on tarkoituksena: antaa tehtaan työntekiöille tilaa panoksilla säästö-
rahastoon kustannuksetta saada warman woiton sellaisista wähemmistä rahoista, joita taitaisiwat säästää, mutta useasti tuhlataan taikka hyödyttä hävitetään, herättää heissä mieltä järjestykseen ja säästäväisyyteen - ominaisuudet, jotka aina tuottavat omaa hyötyä ja toisten uskallusta ja hywäntahtoisuutta.

Waiwais hoidon tarkoitus sääntöjen mukaan oli:
Forssan puumuli-tehtaan sairaille awuksi sekä raajarikoille että ijällisille työn tekiöille
hyödylliseksi hoidoksi tulee waiwaishoito-kassa perustettawaksi osittain määrätyillä lisäawuilla itse kultakin työntekiältä, osittain myös niin tawoin, että kaikki sakko-rahat,joita tuomitaan työntekiöiltä laimin-lyödystä työ-ajasta, juopumuksesta ja riidoista tahi muusta siiwottomasta käytöksestä, owat tälle laitokselle tulewat.

Sairauskassat saivat kehittyä ja toimia melko vapaasti aina 1800-luvun loppupuolelle asti.
Asetus työntekijäin apukassoista annettiin vuoden 1899 alusta. Kaikkia kansalaisia koskeva sairausvakuutuslaki astui voimaan 1964.  Samalla sairauskassoille tarjoutui mahdollisuus toimia sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia myöntävinä työpaikkakassoina.